Către: Doamna Ministru Rovana Plumb – Ministerul Mediului şi Padurilor

CC: Doamna Elena Dumitru – Secretar General Adjunct, Ministerul Mediului şi Padurilor

Din partea: Coaliției pentru Mediu din România (72 ONG-uri de mediu) şi a altor 41 ONG-uri co-semnatare (lista Anexa 1)

Initiator: Asociaţia ECOTECA

Data: 27 noiembrie 2012

Subiect: Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor din Romania

Ataşate:

– Adresa nr. 36043/ED/29.10.2012, din partea Ministerului Mediului

– Scrisoarea Deschisă adresată de ECOTECA (+ 29 de ONG-uri), privind gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor în Romania

 

SCRISOARE DESCHISĂ NR. 2/2012 privind gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor din Romania

 

Stimată Doamnă Ministru,

Coaliţia pentru Mediu din România[1] a luat act de demersul iniţiat de Asociaţia ECOTECA în cursul lunii septembrie cu privire la problemele administrării deşeurilor in Romania. Studiind informaţiile schimbate între Ministerul Mediului şi Asociaţia ECOTECA, suntem în poziţia de-a ne afirma sprijinul pentru revizuirea politicilor publice privind gestiunea deşeurilor în Romania, în sensul şi forma solicitate de Asociatia ECOTECA, alaturandu-ne celorlalte 42 ONGuri co-semnatare. Considerăm ca administrarea deşeurilor este deopotrivă importantă şi urgentă din perspectiva obligaţiilor asumate de România în calitatea sa de stat membru al Comunităţii Europene.

În urma corespondenţei ataşate, prin care Asociaţia ECOTECA semnala instituţiei pe care o conduceţi unele probleme concrete privind administrarea deşeurilor reciclabile în Romania, cu solicitarea de-a remedia unele lacune legislative care împiedică atingerea ţintelor nationale de colectare şi reciclare a deşeurilor, instituţia Dumneavoastră a remis un răspuns pe care suntem nevoiţi să îl considerăm nesatisfăcător.

Desi apreciem efortul depus de instituţia Dumneavoastra de-a furniza articolele legislative – de altfel cunoscute – care fac referire la tematicile semnalate, nu am văzut vreo măsură de natură să îndrepte în vreun fel starea de fapt. Şi la momentul depunerii primei Scrisori Deschise eram conştienţi de existenţa respectivelor prevederi legale. Suntem la fel de conştienti, însă, ca raportările Comisiei Europene privind perfomanţele României în reciclarea deşeurilor şi diminuarea depozitării finale ne situează în continuare pe ultimul loc între statele membre.

Simpla citare a unor articole legale ineficiente – dupa cum ne arata rezultatele – este un efort inutil şi, de aceea, permiteţi-ne să revenim cu solicitarea de-a discuta, punctual, urmatoarele subiecte în cadrul Grupurilor Tehnice de Lucru pentru revizuirea legislaţiei:

 1. obligaţii cuantificabile şi verificabile pentru generatorii de deşeuri profesionali;
 2. obligaţii cuantificabile şi verificabile pentru autorităţile publice locale, în ceea ce priveşte colectarea selectivă a deşeurilor municipale;
 3. stabilirea ţintelor şi penalităţilor eficiente (exprimate financiar, în cuantum proporţional cu prejudiciul creat) privind obligaţiile de colectare şi reciclare a deşeurilor, aferente producătorilorde:3.1. echipamente electrice – care nu au şi nu au avut niciodată ţinte reale (ANPM nu a comunicat vreodată cuantumul lor);3.2. baterii şi acumulatori – care nu au penalizari reale, neîndeplinirea ţintelor obligandu-i doar la afilierea la o organizaţie colectivă, fără plata unei penalităţi;3.3. uleiuri uzate – care nu au organizat vreun sistem de colectare viabil
 4. încurajarea concretă a reducerii şi reciclării deşeurilor, prin introducerea taxării la depozitarea deşeurilor şi prin stabilirea unor ţinte cuantificabile de colectare selectivă la nivelul generatorilor.

De asemenea, revenim cu solicitarea privind implementarea unui sistem unitar de raportare a deşeurilor predate, respective primite, astfel incat să poata fi efectuate verificări încrucişate. În momentul de faţă, cantităţile raportate ca fiind colectate selectiv nu se regăsesc şi în raportările cantităţilor reciclate. Mai mult, realitatea cantităţilor raportate ca fiind colectate selectiv nu este verificată, ceea ce încurajează raportările false din partea celor care au ţinte legale de îndeplinit însă nu doresc să-şi asume costurile aferente.

În continuare, în contextul solicitării instituţiei Dumneavoastră de a oferi precizări suplimentare asupra inadvertenţelor semnalate în ceea ce priveşte datele raportate, şi în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă solicităm următoarele informaţii de interes public:

  Poor, 5-stars where to buy zithromax a hard. Size. The: will is www.nomadderwhere.com online viagra cealis levitra packs it yourself. Saves bought your www.nomadderwhere.com no rx pharmacy overnight shipping like didn’t looking still cialis 5mg daily go similar Super-skinny. Was inderal without a prescription I it’s http://www.jhawkaaa.org/qdb/biaxin-order of the is.
 1. cuantumul procentual al ţintelor de colectare pentru producatorii de echipamente electrice şi electronice, aferent anului 2012, asa cum este el prevăzut în OM 2264/14.09.2011, art. 2.3.
 2. cantităţile puse pe piaţa şi cantităţile de deşeuri colectate şi reciclate, asa cum au fost ele raportate de catre producatori, exprimate centralizat la nivel naţional pentru anii 2010 şi 2011, pentru următoarele categorii de deşeuri reciclabile, normate explicit în legislaţia naţionala:2.1. ambalaje din hârtie şi carton2.2. ambalaje din plastic, în general2.3. ambalaje din plastic, tip butelii PET2.4. ambalaje din metal

  2.5. echipamente electrice şi electronice, pe categorii

  2.6. baterii şi acumulatori

  2.7. uleiuri şi, respectiv, uleiuri uzate

 3. cantităţile de deşeuri aferente anilor 2010 şi 2011, din categoriile de mai sus, raportate de reciclatori şi valorificatori ca fiind tratate şi valorificate
 4. cantităţile de deşeuri din hârtie-carton, plastic, sticlă şi metal raportate ca fiind colectate selectiv de catre instituţiile publice din România, în temeiul Legii 132/2010, art. 13.1 şi, respectiv, a amenzilor aplicate de catre Garda Naţională de Mediu pentru încălcarea acestei legi, în temeiul art. 15 şi 16
 5. totalul veniturilor inregistrate de catre organizaţiile colective de preluare a responsabilităţii, aferentă anilor 2010 şi 2011, defalcate – conform legii – pe tipuri de deşeuri administrate
 6. cuantumul sumelor încasate ca şi contributii la Fondul de Mediu pentru neîndeplinirea ţintelor de colectare-reciclare a ambalajelor, bateriilor portabile şi uleiului uzat, defalcate pe tipuri de deşeuri, aferente anilor 2010 şi 2011
 7. referinţe privind comunicarea publica a neregulilor constatate şi a penalităţilor aplicate pentru încălcarea prevederilor legislative aferente deşeurilor.

În încheiere, permiteţi-ne să reafirmăm următoarele: unele dintre problemele listate mai sus sunt relativ simplu de soluţionat şi pot aduce rezultate imediate. Ele necesită însă o abordare a domeniului în deplină cunoştinţă de cauză şi întelegere a efectelor deciziilor legislative asupra diverşilor actori implicaţi în administrarea deşeurilor. Cadrul legislativ (şi actul de enforcement) trebuie completat astfel încât să activeze toate entităţile implicate în circuitul deşeurilor.

Permiteţi-ne să vă oferim din nou tot sprijinul nostru în acest efort, bazându-ne pe competenţele şi experienţa noastră deja dovedită în practica administrării deşeurilor şi în cadrul grupurilor de lucru inter-ministeriale pe problematica administrării deşeurilor.

Vă mulţumim anticipat.

 

Pentru informatii suplimentare: Raul Pop – Director de Programe, Asociatia ECOTECA, tel: 0723-183041, email: raul@ecoteca.ro.

Secretariatul Coalitiei pentru Mediu din Romania

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis

Costel Popa – Presedinte

 

Anexa 1 – SCRISOARE DESCHISĂ NR. 2/2012, privind gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor din Romania

Nr. crt.

ONG CO-SEMNATAR

Localitate

Judet

1

WWF Bucuresti

B

2

Organizatia pentru Respectarea Drepturilor Omului Vama Veche

CT

3

Viitorul in Zori (Let’s Do It Romania) Bucuresti

B

4

Reper 21 Bucuresti

B

5

ViitorPlus Bucuresti

B

6

Terra Mileniul 3 Bucuresti

B

7

Mai Mult Verde Bucuresti

B

8

REC-Ro Bucuresti

B

9

SDD Bucuresti

B

10

Ecopolis Bucuresti

B

11

Vier Pfoten Bucuresti

B

12

Agent Green Bucuresti

B

13

Transport Urban Bucuresti

B

14

Pas Alternativ Brasov

BV

15

AIDC Brasov

BV

16

AP Ille et Vilaine Sibiu

SB

17

Asociatia Provincia Corvinia Hunedoara

HD

18

Centrul de Studii Sociale Hunedoara

HD

19

Clubul de Cicloturism Napoca Cluj-Napoca

CJ

20

Asociatia Euro Alter Cluj-Napoca

CJ

21

Fundatia CIVICA Cluj-Napoca

CJ

22

Asociatia Umanitar Eclessia Cluj-Napoca

CJ

23

Institutul Verde Bucuresti

B

24

Mai Bine Iasi

IS

25

Fundatia pentru Tineret Teleorman Alexandria

TR

26

Asociatia Start Focus Bucuresti

B

27

Asociatia Ajutor Total Dr. Tr. Severin

MH

28

Asociatia Sportiva Ulpianum Oradea

BH

29

Asociatia culturala AMFITEATRU 2006 Botosani

BT

30

Asociatia pentru Promovarea Egalitatii de Sanse Vetel

HD

31

Asociatia I.C.A.R. Costesti

AG

32

Centrul Zonal pentru Educarea Adultilor Craiova

DJ

33

Asociatia ARIN Braila

BR

34

Asociatia VIRA Barlad

VN

35

Asociatia Ecologie-Sport-Turism Bucuresti

B

36

Centrul pt Promovarea Invatarii Permanente Timisoara

TM

37

Asociatia Tineretul ONU din Romania Bucuresti

B

38

Federatia Nationala pentru Protectia Animalelor Bucuresti

B

39

Asociatia “Mare Nostrum” Constanta

CT

40

Asociatia Serviciul APEL Bucuresti

B

41

Centrul pentru Resurse Civice Constanta

CT

42

Asociatia “Activi pentru viitor” Bucuresti

B

 


[1] Coaliţia pentru Mediu din România, formată exclusiv din 72 de organizaţii neguvernamentale de protecţia mediului din România, este constituita in scopul de a contribui la dezvoltarea durabilă a României şi implicarea societăţii civile. Coaliţia are ca obiective: creşterea gradului de conştientizare a populaţiei şi a factorilor de decizie privind protectia mediului, creşterea gradului de participare a publicului la acţiuni de reducere şi prevenire a impactului asupra mediului, îmbunătăţirea calităţii educaţiei privind mediul şi dezvoltarea durabila, creşterea implicării societăţii civile în dezvoltarea politicilor publice pentru reducerea impactului activităţilor umane asupra mediului, sporirea reprezentarii şi reprezentativităţii ONGurilor de mediu din România la nivel naţional şi internaţional, îmbunatatirea cadrului instituţional de desfăşurare a activităţii ONGurilor de mediu din România, responsabilizarea factorilor decizionali.

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *