Coalitia pentru Mediu din Romania

Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale

 

Scrisoare deschisa cu privire la elaborarea Acordului de Parteneriat dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana in vederea stabilirii cadrului de implementare al fondurilor europene structurale pentru Romania 2014 – 2020

In atentia D-lui Eugen Teodorovici, Ministrul Fondurilor Europene

Spre stiinta: D-Lui Victor Ponta, Prim-Ministrul Romaniei; D-nei Rovana Plumb, Ministrul Mediului si Schimbarilor Climatice; D-nei Lucia Varga, Ministrul Apelor si Padurilor

 

Stimate Domnule Ministru,

Organizaţiile membre ale Coaliţiei pentru Mediu din Romania şi ale Coaliţiei pentru Fonduri Structurale va aduc la cunoştinţa o serie de probleme legate de elaborarea şi conţinutul Documentului de consultare care va sta la baza Acordului de Parteneriat pentru Romania 2014 – 2020.

Va atragem atenţia ca documentul conţine o serie de carenţe care denota lipsa unei consultari corespunzatoare cu toţi factorii interesaţi. Acest lucru este reflecat şi de faptul ca, deşi ni se solicita puncte de vedere asupra documentului, acesta a fost trimis totuşi Comisiei Europene inca de pe data de 6 iunie a.c.

Pornind cu speranţa ca inca se mai pot face comentarii pe documentaţia trimisa la Bruxelles, va semnalam mai jos o serie de probleme care se cer a fi abordate şi rezolvate intr-un cadru care sa reprezinte interesele tuturor factorilor interesaţi. Totodata, speram ca autoritaţile romane vor depaşi momentul dificil din primavara acestui an şi vor reuşi in cele din urma sa propuna partenerilor europeni un plan comprehensibil şi valabil de cheltuire a fondurilor europene pentru perioada 2014 – 2020.

Iata, pe scurt, lucrurile care trebuie imbunataţite, in concepţia semnatarilor:

– documentul a fost transmis Comisiei Europene fara consultarea prealabila a parţilor interesate, incalcandu-se astfel inca de la bun inceput Principiul Parteneriatului şi nelasand loc unui Cod de Conduita adecvat, aşa cum o cer documentele programatice. Intr-o maniera bine cunoscuta deja in Romania, acesta a fost transmis membrilor din Comitetele Consultative spre informare dupa transmiterea catre Bruxelles. Lungimea documentului şi modul in care a fost structurat il face dificil de citit şi inţeles. Acesta pare a fi dezvoltat de mai multe entitaţi lipsindu-i aspectul unitar. Propunerile de intervenţii apar atat in secţiunea de evaluare a situaţiei, precum şi in capitolul de evaluare ex-ante, in unele situaţii propunerile fiind diferite şi necorelate. De asemenea indicatorii propuşi in Tabelul 2 (pag. 89) nu sunt corelaţi cu masurile de intervenţie şi sunt foarte limitativi.

– chiar daca subiecte precum “protecţia mediului” şi “schimbarile climatice” au crescut in importanta la nivelul politicilor europene, imparţirea Programelor Operaţionale (PO) in Romania – conform Tabelului 5 (pag. 102) – arata ca, la nivel guvernamental, aceste subiecte nu sunt atat de importante. Componenta de mediu este subordonata Programului Operaţional Infrastructura Mare la secţiunea “etc.”, situaţie grava care minimizeaza din start importanta acestui domeniu. Deşi Comisia Europeana a subliniat inca de la apariţia Strategiei Europa 2020 importanta pilonului “Protecţia resurselor naturale” şi a sugerat ca acesta este un domeniu prioritar de finanţare pentru  Romania[1], remarcam cu ingrijorare ascunderea domeniului sub umbrela gigantica a proiectelor de infrastructura.

– documentul nu ofera o sinergie intre obiectivele tematice, fiecare dintre ele fiind tratat intr-un mod independent. Mai vizibila este lipsa de corelare intre obiectivele tematice legate de dezvoltarea IMM-urilor, economia cu emisii scazute de carbon, educaţie şi cercetare, unde legaturile sinergice lipsesc. Astfel, lipsa obiectivelor de cercetare şi educare in domenii care sa conduca spre o economie cu emisii reduse de carbon (ex. schimbari climatice, energie, transport, agricultura etc.) nu va putea contribui la imbunataţirea situaţiei IMM-urilor de a se adapta unor noi conditii tehnologice, ci dimpotriva, le va face pe acestea şi mai vulnerabile la transformarile care au loc atat la nivel european cat şi global.

Dar, aceeaşi situaţie este prezenta şi in relaţia dintre utilizarea eficienta a resurselor, emisiile reduse de carbon, adaptarea la schimbarile climatice, unde masurile propuse in Acordul de Parteneriat tind sa urmareasca acelaşi tipar al primei perioade de programare in care infrastructura mare cu emisii ridicate de carbon predomina. Un exemplu in acest sens il reprezinta construirea la nivel regional a 7 rezervoare de apa ca masura de adaptare. Ori acest tip de construcţii din punctul nostru de vedere nu va rezolva problema, ci dimpotriva va face populaţia şi mai vulnerabila la lipsa apei şi va creşte preţul apei catre consumatorul final.

– nu putem sa ignoram lipsa Rezervaţiei Biosferei Delta Dunarii dintre prioritaţile de mediu ale viitorului Parteneriat Romania – Comisia Europeana. Mai mult decat atat, am remarcat cu aceeaşi ingrijorare supralicitarea potenţialului economic şi social al Fluviului Dunarea şi ignorarea totala a potenţialului natural al fluviului, iremediabil legat de primele. Consideram ca potenţialul natural trebuie tratat in mod egal, impreuna cu ceilalţi doi piloni amintiţi, şi ca proiectele de infrastructura care se pregatesc pentru Fluviul Dunarea (Coridorul IV de exemplu) trebuie sa ţina cont in mod covarşitor de valoarea naturala deosebita pe care, inca, fluviul o mai are.

– Acordul de Parteneriat nu menţioneaza modul in care cei 20% din angajamentul de cheltuieli pentru urmatoarea perioada de finanţare, dedicaţii reducerilor de emisii de gaze cu efect de sera şi adaptarii la schimbarile climatice, vor fi cheltuiţi. Lucrul acesta ar putea genera un sprijin inadecvat pentru aşa zisele “obiective verzi” şi ar putea conduce spre o infrastructura tradiţionala, facandu-se apel (din nou) la necesitatea cheltuirii banilor cu orice preţ şi uneori chiar in detrimentul mediului.

– actualul Acord de Parteneriat repeta greşelile facute in perioada de programare 2007 – 2013, in care au fost avute in vedere prioritaţi care urmau sa fie implementate in special de catre autoritaţi (centrale şi locale), iar investiţiile sa vizeze in principal infrastructura mare. S-a dovedit insa ca din cauza crizei financiare, autoritaţile nu au reuşit sa implementeze aceste programe şi sa absoarba fondurile alocate.

Prioritaţile actuale sunt de asemenea concentrate tot pe infastructura mare (rezervoare de apa, autostrazi, reţele de energie şi gaze etc.), dificultaţile din perioada 2007 – 2013 riscand sa se repete. Mai mult decat atat, teme pentru care in actuala perioada au existat fonduri disponibile, dar nu au fost cheltuite, sunt reluate. Un exemplu in acest sens il constituie masurile propuse (pag. 19) in reţelele de transport şi distribuţie a energiei.

– abordarea situaţiei de referinţa in multe cazuri este prea puţin fundamentata sau se pleaca de la premise false. Spre exemplu, daca din documentele strategice se evidenţiaza faptul ca cel mai mare potenţial pentru eficienta energetica in Romania il reprezinta sectorul rezidenţial, urmat de sectorul transporturi (pag. 19), ne intrebam cum poate sa rezulte „obiectivul major” de a investi in reţelele de transport şi distribuţie energie electrica şi termica. Cam greu de inţeles este şi logica prin care investiţiile in drumuri ar putea contribui la reduceri de emisii de gaze cu efect de sera.

Avand in vedere cele semnalate mai sus şi ţinand cont de importanta acestui document, va solicitam reluarea şi organizarea buna a consultarilor cu toţi factorii interesaţi.

Organizaţiile neguvernamentale, parte a Coalitiilor semnatare, işi exprima increderea ca Romania poate trimite partenerilor europeni un document care sa exprime clar, concis şi corect realitatea actuala, precum şi planurile necesare in vederea imbunataţirii acesteia din punct de vedere economic, social, dar şi de mediu. Totodata, ne exprimam deschiderea catre colaborare şi dialog şi va solicitam organizarea in cel mai scurt timp unei intalniri in care sa abordam problematica descrisa mai sus.

 

Cu stima,

Membrii Coalitiei pentru Mediu din Romania

Membrii Coalitiei ONGuri pentru Fonduri Structurale

 

Secretariatul Coalitiei pentru Mediu din Romania

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, telefon: +4 021 319 49 31, email:
secretariat_coalitie@ecopolis.org.ro

Costel Popa, presedinte[1] http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/partnership/ro_position_paper.pdfLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *