3.12.2012

Către: AGENŢIA  PENTRU  PROTECŢIA  MEDIULUI  BUCUREŞTI,

În  atenţia: DOAMNEI  DIRECTOR  SIMONA  SACEANU,

 

Organizaţiile neguvernamentale reunite sub Coaliţia pentru Mediu din România şi Platforma pentru Bucureşti vă aduc la cunoștință punctul nostru de vedere referitor la PUZ Sector6.

 1. Se instituie o nouă funcțiune, V1m, pe suprafeţe extinse, funcțiune ce nu figurează în Regulamentul Local de Urbanism aferent Plaunului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, nici în partea scrisă, nici în cea desenată.

O documentaţie urbanistică, PUZ în cazul nostru, trebuie să respecte funcțiunile adoptate prin PUG-ul localităţii. Concluzia este că putem schimba o funcţiune cu alta, dar nu putem institui funcţiuni în afara celor prevăzute în PUG.

Sunt funcţiuni, V1 şi V8, transformate în V1m. Funcţiunile V1 sunt, în general, parcuri şi grădini şi permit activităţi culturale, de agrement şi promenadă. Funcţiunea V8 este zonă rezervată împăduririlor, având şi rol de protecţie sanitară a zonei instituite. În zonă V8 nu sunt premise niciun fel de construcţii, neexistând POT şi CUT.

Noua funcţiune, V1m, permite ridicarea unor accente de înălţime, cu regim de 30 (treizeci) de etaje pe un POT de 15%.

Observăm că se încalcă OUG nr.195/2005, completată cu OUG nr.114/2007, privind protecţia mediului şi Legea nr.24/2007, a spaţiilor verzi, care nu permit diminuarea suprafeţelor şi construcţiile, de genul celor prevăzute de V1m, pe spaţiile verzi.

Tot OUG nr.114/2007 spune că actele juridice sau administrative, emise cu încălcarea prezentei ordonanţe, sunt lovite de nulitate absolută;

 

2. Se încalcă Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, în care nu este prevăzută noţiunea de ,,PUZ de Sector”.

Autoritatea de mediu se scuză mereu invocând faptul că reglementările urbanistice nu sunt de competenţa ei şi analiza se face numai din punct de vedere al protecţiei mediului.

Considerăm că această abordare este total greşită şi nu este în spiritul HG nr.1076/2004, privind evaluarea planurilor şi programelor.

Această Hotărâre spune că prezentarea planurilor şi programelor ce se doresc a fi analizate se face prin reglementări urbanistice.

Înţelegem că autoritatea de mediu trebuie să fie la curent cu legislaţia de urbanism pentru a putea analiza dosarul primit spre reglementare. Acesta este şi motivul pentru care se instituie, prin Ordin de Prefect, CAT-urile şi CSC-urile. Din aceste Comisii şi Comitete fac parte specialişti desemnaţi de toate autorităţile abilitate să elibereze avize/acorduri şi trebuie să ţineţi cont de observaţiile dumnealor.

În cadrul Grupurilor de Lucru şi al celor două dezbateri publice, vi s-a atras atenţia, prin opinii şi rapoarte de specialitate, că PUZ-ul Sector6 încalcă legislaţia în vigoare;

 

3. Am constatat că suprafeţe din lac au suferit umpluturi, folosindu-se materiale a căror compoziţie nu o cunoaştem. S-a diminuat în acest mod suprafaţa lacului şi s-a extins, ilegal, zona de construire. S-au schimbat semnificativ zonele inundabile şi cotele de inundabilitate.

Toate aceste ,,operațiuni” s-au făcut cu încălcarea legislaţiei de mediu, de urbanism şi, evident, a celei de ape.

Este necesar să cereţi Apelor Române o clarificare a acestui aspect.

Având în vedere constatările noastre, solicităm APM Bucureşti să nu avizeze PUZ-ul Sector6 şi să nu mai accepte spre avizare nicio  documentaţie referitoare la ,,PUZ de sector”.

În cazul în care solicitarea noastră nu va fi respectată, ne vom adresa instanţelor de judecată.

 

Cu deosebită consideraţie,

Coaliția pentru Mediu din România

 

Pentru informații suplimentare contactați Dan Trifu, Asociația EcoCivica, 0722 227 780Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *