București, 3.09.2013 – Cele 69 de organizaţii membre ale Coaliţiei pentru Mediu din România (CMR) protestează vehement împotriva legii speciale privind exploatarea minieră de la Roşia Montană şi cere Guvernului retragerea de urgenţă a acesteia. Totodată, organizaţiile membre CMR se solidarizează cu protestele din Piaţa Universităţii, Bucureşti şi din alte oraşe din România şi îşi sfătuieşte membrii şi beneficiarii din întreaga ţară să organizeze şi să participe la manifestările de opoziţie faţă de proiectul de lege amintit şi împotriva proiectului de exploatare auriferă cu cianuri de la Roşia Montană.

CMR consideră extrem de periculoase cele peste 20 de “atribuţii excepţionale” pe care Roşia Montană Gold Corporation le-ar dobândi dacă proiectul de lege va fi adoptat în Parlament şi reaminteşte că urmările unui astfel de proiect legislativ depăşesc cazul Roşia Montană şi, prin crearea unui precedent, pun în pericol nu doar oamenii, comunităţile şi natura din această zona, ci din întreaga ţară.

Solicităm Primului Ministru retragerea de urgenţă a acestui proiect legislativ din Parlament şi respectarea angajamentelor luate în campania electorală de anul trecut.

Reamintim ca una din cele 15 promisiuni electorale principale ale USL preciza clar: “Respingerea proiectului Roşia Montană, cu evaluarea corectă pe trei zone: respectul pentru mediu, protejarea interesului naţional şi combaterea corupţiei politice”.

Actul legislativ aprobat recent de Guvern şi trimis Parlamentului este o sfidare a tuturor celor trei principii asumate prin platforma electorală – pune în pericol mediul şi sănatatea oamenilor, pune interesele unei companii private deasupra celor ale cetăţenilor şi este un exemplu de capitulare a statului în faţa unor interese economice private.

Legea specială privind exploatarea de la Roșia Montană prevede declararea proiectului ca fiind de utilitate publică şi de interes naţional deosebit, mandatarea unor entităţi publice să aducă la îndeplinire unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană, modificarea unor acte normative privitoare la exproprieri şi autorizaţii de construcţie.

Precizăm că organizațiile de mediu din România s-au opus permanent proiectului RMGC ca fiind dăunator pentru mediu și sănătatea oamenilor prin riscul de mediu pe care îl presupune folosirea la o scară atât de mare a cianurilor în exploatarea minieră.

Gigantul proiect a ridicat încă de la bun început o serie de probleme şi riscuri în domeniul protecţiei mediului, a legalităţii, drepturilor omului, economiei şi, nu în ultimul rând, în privinţa moralităţii:

–       activităţile de minerit ar afecta în total 1258 de hectare, inclusiv prin defrişarea a 235 hectare de păduri;

–       în cei 15 ani de exploatare ar fi prelucrate 215 milioane de tone de minereuri, prin utilizarea a 200.000 tone de cianuri (!). La ora actuală, în întregul sector minier din Uniunea Europeană sunt utilizate 1.000 tone de cianuri de sodiu pe an. În cadrul proiectul minier de la Roşia Montană se propune utilizarea a 13.000 tone de cianură de sodiu anual! Totodată, în mai 2010, Parlamentul Europei a adoptat cu o majoritate covârşitoare punctul de vedere prin care se propune interzicerea utilizării cianurilor în minerit;

–       deşeurile care provin din procesul tehnologic conţin metale grele şi componente de cianuri. În cadrul exploatării se formează în total 215 milioane de tone de deşeuri. Deşeurile astfel depozitate vor mări riscul poluării apelor de suprafaţă şi a pânzei freatice, pe lângă poluarea aerului;

–       valea în care ar urma să fie amplasat iazul de decantare adăposteşte o localitate, Valea Cornei, cu case de locuit, biserici, cimitire şi, nu în ultimul rând, oameni care trăiesc aici şi cred într-un viitor. Aceşti oameni riscă să fie expropriaţi din cauza proiectului minier;

–       vestigiile romane, galeriile miniere, bisericile, cimitirele şi clădirile cu valoare de monument reprezintă valori de nepreţuit, care nu pot fi înlocuite cu bani. Protejarea acestui patrimoniu în mijlocul unei zone miniere active cu o suprafaţă de 1258 ha, între 4 cratere, pe lângă detonarea zilnică a 10 tone de dinamită şi circulaţia necontenită a camioanelor de 150 tone, este absolut imposibilă.

–       Gabriel Resources Ltd., acţionarul majoritar al RMGC nu are nicio experienţă în activitatea minieră, fiind înfiinţată în mod special pentru ambiţiosul proiect minier de la Roşia Montană, prin intermediul unor firme off-shore.

 

Prevederi periculoase ale legii speciale pentru exploatarea de la Roşia Montană aşa cum au fost formulate de protestatari și reprezentanţi ai societăţii civile[1].

 

1. RMGC poate deveni proprietarul sau concesionarul oricărui imobil necesar exploatării miniere din perimetrul minier Roşia Montană asupra cărora statul român şi/sau unităţile administrativ teritoriale deţin un drept de proprietate publică sau privată – totul în numai 45 de zile de la depunerea unei solicitări formale, fără nici o dezbatere sau decizie locală şi fără nicio licitaţie publică.

 

2. În cazul în care un act sau o procedură de avizare aferentă proiectului a fost anulată (în instanţă), autorităţile au obligaţia de a elibera către RMGC, în mai puțin de 30 de zile, un act sau aviz nou care să-l înlocuiască pe cel anulat.

 

3. Actele premergătoare (procedurile, avizele etc.) obţinute de RMGC în vederea emiterii autorizaţiilor finale nu au termen de valabilitate. Ele produc efecte ad infinitum et ultra, putând fi folosite oricând pentru legitimarea autorizaţiei finale.

 

4. Deşi conform Legii Minelor, Art. 22, oricărei companii miniere i se autorizează începerea activităţilor miniere prevazute în licenţă în termen de 180 de zile de la depunerea documentaţiei şi doar după depunerea garanţiei financiare integrale pentru refacerea mediului, RMGC obţine această autorizare în maximum 30 de zile şi pe baza depunerii garanţiei financiare pe numai un an din întreaga durată a exploatării.

 

5. Perimetrul licenţei RMGC nu are limite fixe. Agenţia Naţională de Resurse Minerale are obligaţia de a-l reconfigura oricând la cererea RMGC, în afara oricărei proceduri de reglementare.

 

6. RMGC va fi reprezentantul desemnat al Statului român în procedura de expropriere a terenurilor necesare exploatării miniere. Cu alte cuvinte, toţi locuitorii Roşiei Montane care vor refuza să-şi vândă proprietăţile vor fi obliga’I s[ cedeze terenurile, care vor reveni, după plata unei compensaţii aflate propriu-zis la bunul plac al Companiei, în concesiune spre exploatare unei alte entităţi private – Gold Corporation; acţiunile propriu-zise de scoatere cu forţa a localnicilor din ‘fostele’ lor gospodării vor fi făcute, foarte probabil, de unităţi de securitate (citeşte: paramilitare) private care totuşi vor acţiona cu o autoritate conferită de Stat.

 

7. RMGC va obţine direct de la Ministerul Economiei dreptul de concesiune asupra imobilelor expropriate din perimetrul exploatării miniere, pentru o durată de 49 ani, fără a fi necesară înscrierea în Cartea Funciară.

 

8. RMGC are dreptul să utilizeze şi să schimbe folosinţa oricăror imobile expropriate din perimetrul minier, inclusiv a celor cu „destinaţie specială” (a se înţelege: lăcaşuri de cult, monumente, ansambluri şi situri istorice, cimitire, alte aşezăminte de valoare naţională deosebită ori localităţi urbane sau rurale în întregime), cu condiţia de a realiza ‚replici’ pe alte amplasamente.

 

9. Dacă, potrivit condiţiilor stipulate în Legea minelor 85/2003, licenţa de exploatare se acordă pentru maximum 20 de ani, cu drept de prelungire pe perioade succesive de câte 5 ani, licenţa RMGC se poate prelungi pe perioade de până la 20 de ani, la nesfârşit.

 

10. Dacă, pentru îndeplinirea condiţiilor stipulate în Hotarârea de Guvern 1076/2004 privind evaluarea de mediu pentru planuri şi programe, chiar şi cea mai puţin complexă procedură de evaluare durează între 8 şi 12 luni, în cazul RMGC procedura de evaluare de mediu pentru planurile de urbanism (care în mod normal ar implica şi consultarea statelor vecine potenţial afectate) trebuie să se finalizeze în 3 luni.

 

11. În vreme ce, potrivit Hotărârii de Guvern 1076/2004, Legii 350/2001 şi Ordinului Ministrului Mediului nr. 117/2 februarie 2006, acordul de mediu pentru autorizaţia de construire se poate elibera numai după deţinerea avizului de mediu pentru planul de urbanism aferent, RMGC îl poate obţine şi concomitent, ba chiar inaintea avizului de mediu pentru planul de urbanism.

 

12. În timp ce orice autorizaţie de construire are (potrivit Legii 50/1991, Art. 7, pct. 5) o perioadă de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care deţinătorul este obligat să înceapă lucrările, RMGC poate începe lucrările în termen de 36 de luni de la data emiterii autorizaţiei de construire, autorizaţia sa fiind valabilă pe termen nelimitat.

 

13. RMGC poate obţine concomitent, în baza unei solicitari unice, autorizaţiile de desfiinţare şi autorizaţiile de construire, dacă pentru desfăşurarea lucrărilor de construcţii aferente proiectului este necesară şi desfiinţarea unor construcţii sau amenajări existente.

 

14. RMGC poate să includă în intravilan terenurile cu categoria de folosinţă pajiste din perimetrul proiectului minier şi le poate scoate din circuitul agricol în termen de 30 de zile de când face o cerere în acest sens. Autoritatea centrală sau locală, în acelaşi termen, este obligată să-i acorde o suprafaţă echivalentă de teren aflat în domeniul public sau privat al Statului pentru „refacerea” suprafeţei de pajişte afectate.

 

15. RMGC poate reloca monumente ale naturii existente în cadrul perimetrului proiectului minier.

 

16. RMGC poate include în intravilanul localităţii terenurile forestiere aflate în perimetrul minier şi poate dobândi proprietatea unor terenuri aflate în perimetrul minier, fără respectarea dreptului de preempţiune al Statului la cumpărarea de păduri care constituie enclave în fondul forestier proprietate publică a statului sau sunt limitrofe acestuia, la preţ şi în condiţii egale.

 

17. RMGC poate desfăşura lucrari miniere pe acele terenuri pe care Legea Minelor, Art. 11, interzice strict desfăşurarea oricărei astfel de activităţi – amplasamente ale unor monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervaţii naturale, zonele de protecţie sanitară şi perimetrele de protecţie hidrogeologica ale surselor de alimentare cu apă.

 

18. Dacă, potrivit Art. 5, alin 16 al OUG 43/2000, în cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător, pâna la descărcarea de sarcină arheologică, autorizarea de construire se suspendă, în cazul RMGC aceasta rămâne în vigoare, iar companiei nu îi este afectat dreptul de a executa lucrări miniere pe restul suprafeţei de teren ce face obiectul autorizaţiei de construire.

 

19. RMGC nu are obligaţia sa obţină certificate de descărcare de sarcină arheologică pentru zonele cu patrimoniu arheologic reperat – terenuri delimitate conform legii, în care urmează să se efectueze cercetări arheologice pe baza informaţiilor sau a studiilor stiinţifice care atestă existenţa subterană ori subacvatică de bunuri de patrimoniu arheologic, susceptibile să facă parte din patrimoniul cultural naţional.

 

20. Cercetarea arheologică a unui teren din perimetrul RMGC nu are voie sa depăşească în durată 3 luni de la data iniţierii.

 

Membrii Coaliţiei pentru Mediu din România 

Secretariatul Coaliției pentru Mediu din România

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, telefon: +4 021 319 49 31, email:
secretariat_coalitie@ecopolis.org.ro[1] Material realizat de Cornel Vîlcu, pe baza documentării furnizate de Ştefania Simion, consilier juridic (pro bono) al Asociaţiei culturale “Alburnus Maior”, unul dintre cei mai vechi şi puternici militanţi ai mişcării Salvaţi Roşia Montana3 responses to “(PROTEST) Guvernul mandatează Parlamentul să încalce legea”

  1. […] ale legii speciale pentru exploatarea de la Roşia Montană piteţi citi aici. Sursa comunicatului: Coaliţia Pentru Mediu (function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = […]

  2. dr. Alexandru MAGHIAR says:

    Din nefericire civilizatia umana intra in era glaciatiunii (autodistrugere) prin perpetuarea imperialism-totalitarismului prin latura economica care vor distruge treptat valorilor umanitatii si implicit va degrada conditia (mentalitatea) umana. Nu trebuie sa cedam.

  3. […] comun lansat recent de cele 69 de ONG-uri de mediu membre CMR, care poate fi citit şi la adresa http://www.coalitiapentrumediu.ro/protest-guvernul-mandateaza-parlamentul-sa-incalce-legea/.Subliniem că proiectul minier Roşia Montană este absolut inacceptabil din multipe motive de […]

Leave a Reply to dr. Alexandru MAGHIAR Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *