Către Doamna Rovana Plumb,
Ministru al Mediului şi Pădurilor
65/27.09.2012
Doamnă Ministru,
Fundaţia Terra Mileniul III, cu susţinerea Coaliţiei pentru Mediu din România, salută propunerile Comisiei Europene de reformare a politicii în domeniul biocarburanţilor, care urmăreşte îmbunătăţirea eficienţei acestora şi, nu în ultimul rând, prevenirea creşterii preţului alimentelor, prin impunerea unei limite de 5% pentru biocarburanţii produşi din culturi agricole alimentare.
Proiectul de propunere anunţat de Comisie constituie un prim pas în direcţia cea bună, solicitat şi aşteptat de mulţi dintre cetăţenii Uniunii Europene, îngrijoraţi de faptul că politica actuală a UE în domeniul biocarburanţilor ar putea avea o influenţă negativă asupra preţului la alimente şi o eficienţă redusă în limitarea volumului de gaze cu efect de seră. Îngrijorări justificate şi de faptul că fenomenul schimbărilor climatice – pe care încercăm să-l combatem inclusiv prin politica în domeniul biocarburanţilor – se pare că afectează, aşa cum s-a întâmplat şi în acest an, din ce în ce mai mult culturile agricole din multe ţări ale lumii, inclusiv cele din Europa.
Deşi Uniunea Europeană şi-a propus o ţintă de utilizare a biocarburanţilor de 10%, până în anul 2020, studiile existente la ora actuală indică faptul că, în anumite condiţii, biocarburanţii – în special biodieselul obţinut din ulei de rapiţă sau de palmier – pot provoca emisii de gaze cu efect de seră chiar mai mari decât carburanţii fosili şi contribuie la creşterea preţului alimentelor şi la accelerarea despăduririlor.
Un alt factor-cheie care a fost introdus în recenta propunere a Comisiei Europene (şi care, până în prezent, nu fusese luată în considerare) este efectul schimbării indirecte a destinaţiei terenurilui (Indirect Land Use Change – ILUC). Acest lucru înseamnă, de fapt, includerea în calculul amprentei de carbon a biocarburanţilor a impactului despăduririlor, a drenării terenurilor mlăştinoase sau al altor tipuri de defrişări.
Unele studii indică faptul că neincluderea factorului ILUC în calculul emisiilor generate de biocarburanţi ar echivala cu punerea în circulaţie a 14-20 milioane de autoturisme suplimentare pe drumurile europene, până în 2020.
Considerând că măsurile bune propuse de Comisia Europeană constituie doar un minim aşteptat de către cetăţenii europeni, vă solicităm să sprijiniţi aceeastă propunere împotriva oricăror presiuni de slăbire a sa sau de amânare a luării în considerare a efectelor schimbării indirecte a destinaţiei terenului.
Ţinând seamă de aceste argumente, vă rugăm să luaţi în considerare îmbunătăţirea acestui proiect prin propuneri venite din partea României – în aşa fel încât să se ţină cu adevărat seamă de efectele negative de mediu şi sociale pe care le pot provoca biocarburanţii de generaţia întâi, în general, şi schimbarea indirectă a destinaţiei terenului, în mod special – prin următoarele măsuri:
1. Scăderea limitei de 5% pentru biocarburanţii „produşi din hrană” şi, în niciun caz, creşterea acesteia;
2. Introducerea factorului ILUC în Directiva pentru Energie Regenerabilă, pentru a fi siguri că niciun biocarburant comercializat în România şi pe piaţa europeană nu contribuie la creşterea volumului de gaze cu efect de seră;
3. Iniţierea imediată a procesului de diminuare treptată a subvenţiilor pentru biocarburanţii „produşi din hrană”;
4. Definirea termenilor de „deşeuri” şi „reziduuri”, care pot fi utilizate în fabricarea biocarburanţilor. Introducerea unor criterii de sustenabilitate care să ia în calcul efectele indirecte ale utilizării deşeurilor şi reziduurilor agricole, precum şi cele ale biocarburanţilor de generaţia a doua, obţinuţi din culturi energetice;
5. Diminuarea treptată, până la eliminare, a subvenţiilor acordate obţinerii de biocarburanţi de generaţia întâi.
Din nefericire, temperaturile mari şi seceta din anul 2012 care au afectat culturile agricole din multe ţări ale lumii – inclusiv România – demonstrează, încă odată, că încălzirea globală îşi face deja simţite efectele, introducând un factor de incertitudine în ceea ce priveşte viitorul recoltelor destinate hranei. Cu atât mai mult, ar fi regretabil ca politica  în domeniul biocarburanţilor – care are ca scop tocmai combaterea încălzirii globale – să producă un efect contrar celui aşteptat, contribuind la creşterea volumului de gaze cu efect de seră şi determinând o criză alimentară, prin scumpirea alimentelor.
Suntem siguri că, în calitatea Dv. de Ministru al Mediului şi Pădurilor, înţelegeţi foarte bine motivul acestor propuneri de măsuri şi, prin urmare, sperăm că le veţi promova şi sprijini.
Despre Terra Mileniul III:
Terra Mileniul III este o organizaţie de protecţie a mediului ce promovează programe de dezvoltare sustenabilă la nivel naţional şi internaţional în domeniul energiei şi al schimbărilor climatice. Fundaţia a implementat peste 100 de proiecte axate pe energie, politici publice, transport şi educaţie. Terra III este membră a Federaţiei Europene de Transport şi Mediu, a Inforse Europe şi a Climate Action Network (CAN Europe).
Despre Coaliţia pentru Mediu din România:
În octombrie 2009, ca rezultat al Forumului ONG de mediu, s-a creat Coaliţia pentru Mediu din România, al cărei scop este sa contribuie la dezvoltarea durabilă a României şi implicarea societăţii civile, astfel se doreşte ca pana in 2020, sectorul de mediu să devina cel mai puternic sector neguvernamental din România. Coaliţia este formată din 69 de organizaţii neguvernamentale de protecţia mediului din România
Pentru mai multe informaţii:
Dan Stoica
TERRA Mileniul III, coordonator campanie „Transport durabil”
dan.stoica@terramileniultrei.ro


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *