București, 12.11.2013: Coaliția pentru Mediu din România (CMR) solicită reprezentanților Senatului să respecte principiile dezvoltării durabile

buy animal antibioticsorder clomid with echeckzithromax antibioticcialis 1 to 2 days shippingvanguardcanada.com where to buy online viagrabuy colchicine online no prescription www.mehaceruido.com

în proiectul de modificare a Codului Silvic (legea nr. 46/2008), ajuns în momentul de față în Parlament, și propune o serie de modificări care urmăresc managementul responsabil al pădurilor, creşterea suprafeţei împădurite şi protejarea pădurilor existente. Totodată, Coaliția pentru Mediu din România se constituie parte interesată în procesul decizional și solicită transmiterea calendarului ședințelor de lucru în timp util și facilitarea accesului reprezentanților Coaliției la ședințele Comisiilor Parlamentare.

Recent, proiectul de modificare a Codului Silvic, legea nr. 46/2008, a ajuns în Parlament, prima camera sesizată fiind Senatul. În acest context, Coaliţia pentru Mediu din România cere următoarele:

la punctul 48 din forma inițiatorului, prin care se modifică articolul 37 din Codul Silvic (privind scoaterea definitivă a unor suprafețe din fondul forestier), eliminarea punctului a. care face referire la Legea minelor nr. 85/2003 (lege care se poate schimba în funcţie de evoluţia economică a ţării) şi păstrarea punctului f. în forma iniţială din Codul Silvic;

la punctul 97 din forma inițiatorului, prin care se actualizează definițiile în Codul Silvic, să se includă termenul “limita pădurii” și totodată să se clarifice conceptul în sine. Întrucât în silvicultură nu există o definiţie uniform acceptată, în unele cazuri limita pădurii fiind considerată marginea trunchiului ultimului arbore, iar în alte cazuri limita fiind considerată marginea proiecției coronamentului pe teren a ultimului arbore dintr-un trup de pădure, acest lucru duce la controverse în inventarierea fondului forestier național;

la punctul 21 din forma inițiatorului, prin care i se adaugă articolului 14 un alineat nou ce priveşte obținerea autorizației de practică a personalului silvic, ONG-urile cer retragerea acestei măsuri întrucât încalcă statutul personalului silvic (O.U.G. nr. 59/2000) cât şi drepturi prevăzute în Codul Muncii şi Constituţia României. Riscurile ar putea duce la stimularea corupţiei în sistemul silvic prin aducerea personalului silvic “la mâna” conducătorilor de instituţii, prin crearea unor măsuri disciplinare suplimentare, altele decât cele prevăzute de legile în vigoare;

– în ceea ce priveşte modificările aduse Codului Silvic la articolele 7 şi 45, de către Comisia pentru Protecţia Mediului din Senat, Coaliţia pentru Mediu din România consideră că nu este justificată deloc politica de relaxare a condiţiilor de scoatere a unor suprafeţe din fondul forestier prin includerea lor în categoria cadastrală intravilan şi sub directa administrare a reprezentanţilor în teritoriu a administrației publice centrale. Motivul dezaprobului societăţii civile provinde din faptul că România are angajamente luate la nivel de UE în ceea ce priveşte mărirea suprafeţei fondului forestier şi a consolidării managementului acestuia. De asemenea, interesul public deosebit pe care-l prezintă activităţile de minerit ar trebui să ţină cont de exercitarea dreptului de proprietate în cazurile enunţate Legii nr. 1/2000 şi Legii nr. 18/1991, cât şi de dreptul constituţional la un mediu nepoluat ca fiind o prioritate de nivel naţional.

Solicităm reprezentanţilor Senatului să efectueze modificările propuse şi să urmărească în acest fel managementul responsabil al pădurilor, creşterea suprafeţei împădurite cât şi protejarea pădurilor existente.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *