București, 26.08.2013 – În mijlocul vacanței de vară, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice mai dă o lovitură protecției mediului din România și propune modificarea OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice prin care dorește să dea liber construcțiilor în ariile protejate de interes național și comunitar fără avizul custozilor acestor arii, acesta urmând să fie doar un aviz consultativ.

Mai exact, articolul 28, alineatul 10 care prevedea că:

„În procedura de emitere a actelor de reglementare pentru planuri, proiecte şi/sau activităţi care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar, autorităţile competente pentru protecţia mediului solicită şi ţin seama de avizul administratorilor, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate.”

va fi înlocuit cu:

„(10) În procedura de emitere a actelor de reglementare pentru planuri, proiecte și/sau activități care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate de interes națonal și comunitar, autoritățile competente pentru protecția mediului solicită și obțin avizul consultativ al administratorilor, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate.”

Coaliția pentru Mediu din România (CMR) protestează vehement împotriva acestei modificări ce va castra una din funcțiile de bază a instituirii ariilor protejate pentru a permite construcțiile în ariile protejate de interes național și comunitar și pune România în afara Uniunii Europene din punct de vedere al practicilor și cerințelor directivelor europene din domeniu.

Precizăm că aceasta modificare, care se adaugă altor măsuri antiprotective (cum ar fi permisiunea cultivării de organisme modificate genetic în ariile protejate sau proiectele de construcție ilegală a microhidrocentralelor din munții Făgăraș), a fost făcută fără consultarea niciunei organizații de mediu, cu atât mai puțin a Coalițiilor care se ocupă direct de aceste probleme, cum ar fi Coaliția Natura 2000 sau Coaliția pentru Mediu din România.

Facem un apel direct doamnei ministru Rovana Plumb să-și țină promisiunile de consultare a societății civile în general și a organizațiilor de mediu în special și să elimine de urgență această modificare nefastă pentru sănătatea mediului din România. În acest sens adaugăm că, în propunerea Ministerului, organizațiile de mediu sunt eliminate din alcătuirea Comisiei de Avizare Tehnică a planurilor și regulamentelor ariilor naturale. Având în vedere gravitatea modificărilor propuse, Coaliția pentru Mediu din România își anunță intenția de a continua protestele atât la nivelul autorităților naționale, cât și la nivel european.One response to “Liber la construcții în ariile protejate de interes național și comunitar”

  1. Teodor Dobrin says:

    pentru “solicită şi ţin seama de avizul administratorilor”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *