Cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, Coaliția pentru Mediu din România (CMR) a depus la Parchetul General de pe Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Garda Naționala de Mediu un document de poziție care propune soluții concrete la probleme reale de mediu necesar a fi rezolvate la noi în țară. Documentul reprezintă un instrument de lucru pentru guvernanţi în mod special, dar și pentru clasa politică în general.

CMR solicită:

Protejarea pădurilor prin combaterea tăierilor ilegale, promovarea împăduririlor şi a managementului forestier sustenabil, protejarea biodiversitatii pădurilor.

Protejarea apelor de suprafaţă faţă de poluarea cu ape netratate în lipsa instalaţiilor de epurare, a cursurilor de apă naturale faţă de amenajările pentru producerea energiei electrice, faţă de îndiguiri de orice natură, iar împreună cu cele subterane, faţă de exploatarea cantitativă excesivă.

Interzicerea activităților de explorare și exploatare a gazelor de șist prin metoda fracţionării hidraulice, pentru a preveni compromiterea iremediabilă a rezervelor subterane de apă din zonele respective;

Protejarea spaţiilor verzi, respectarea cerinţelor europene de a avea minim 26mp/locuitor în oraşe, eliminarea construcțiilor de pe spațiile verzi si interzicerea construirii altor obiective;

Introducerea serviciilor de salubritate și a colectării selective la nivel naţional, respectarea normelor europene în privinţa managementului deşeurilor, taxarea diferenţiată a deşeurilor colectate selectiv faţă de cele amestecate, descurajarea eliminarii deseurilor prin depozitare, stimularea eco-design-ului în vederea prevenirii si reducerii aparitiei deseurilor.

Reformarea strategiei din transporturi, prin stimularea transporturilor feroviare, și modernizarea infrastructurii de transport urban astfel încât să se ţină cont de pietoni, biciclişti, călători cu transportul public, precum şi de persoane cu dificultăţi de deplasare, precum mamele cu copii sau persoanele cu handicap.

Respectarea normelor europene cu privire la calitatea aerului, monitorizarea susţinută şi realizarea unui plan de măsuri pentru a reduce poluarea cu noxe şi praf la nivel urban

Promovarea echilibrată a energiilor din surse regenerabile, concomitent cu măsuri de eficienţă energetică pe întreg lanţul de la producţie, până la consumul final, precum şi reducerea dependenţei de surse de energie poluante sau periculoase, precum combustibili fosili sau nucleari.

Promovarea educaţiei pentru mediu, atât prin realizarea unor manuale atractive, cât şi prin dezvoltarea unor programe care să susţină implicarea elevilor în mod activ.

Reformarea Administaţiei Fondului pentru Mediu astfel încât să prioritizeze programele de protecţia mediului (nu RABLA, nu îndiguirile), iar politica de resurse umane să promoveze specialişti în mediu la conducerea instituţiei.

Consultarea reală a cetățenilor în procesul decizional, respectarea legii 52/2003 şi a legii 544/2001.

Documentul integral poate fi descărcat de aiciLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *