Printr-o scrisoare transmisă azi, 8 februarie, către Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, cele 70 de organizații membre ale Coaliției pentru Mediu din România semnalează grave lacune ale Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor, strategie supusă dezbaterii publice în vederea definirii unor măsuri concrete cu ajutorul cărora România va reuși să se conformeze legislației comunitare asumate până în 2020.

Coaliția pentru Mediu din România solicită completarea SNGD cu termene de implementare a acțiunilor propuse și eliminarea formulărilor generale și neangajante. De asemenea, ținând cont că pentru implementare SNGD pe termen scurt este necesară elaborarea unui Plan Național de Gestionare a Deșeurilor, solicităm menționarea termenului de finalizare al acestuia.

CMR semnalează următoarele direcţii de acţiune care să aducă îmbunătăţiri situaţiei  în care se află România în ceea ce priveşte administrarea deşeurilor:

De asemenea, considerăm important ca rolul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, principalul actor la nivel local în managementul deșeurilor, să fie explicat clar în cadrul SNGD, fiind necesară și o strategie de dezvoltarea ADI-urilor pentru perioada următoare. Totodată, este necesară eșalonarea țintelor asumate până în 2020, începând cu 2014 pentru o mai bună monitorizare și pentru identificarea din timp a problemelor ce pot apărea.

CMR mai atrage atentia asupra caracterului ambiguu a prevederilor SNGD şi subliniază importanţa formulării unor paşi concreţi, cuantificabili şi cu termene de îndeplinire.

În concluzie,  SNGD nu este, în forma actuală, de natură să identifice cauzele rămânerii în urmă a României în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor şi nici să indice direcţii de corectare în încercarea de-a ajunge din urmă performanţele celorlalte state membre.

 

Secretariatul Coaliției pentru Mediu din România

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis

Telefon:
+4 021 319 49 31
Email:
secretariat_coalitie@ecopolis.org.ro

Costel Popa, președinte

 

Pentru informații suplimentare:  Anca Gheorghică, Asociația “Mai bine”, 0745 767 939, anca@maibine.eu

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *