Stop masacrului pădurilor din România!

Coaliția pentru Mediu protestează față de despăduririle abuzive.

București, 08.05.2015: Coaliția pentru Mediu din România, formată din 32 de organizații pentru protecția mediului din toată țara, susține revendicările privind regimul pădurilor din România și invită voluntarii și colaboratorii la acțiunile de protest ce vor avea loc Sâmbătă, 9 mai, ora 16.00, in peste 25 de orașe din țară și diaspora.
Revendicările exprimate de societatea civilă cu privire la situația dezastruoasă în care se află pădurile țării și la recoltarea ilegală și abuzivă a lemnului din România sunt următoarele:

”Exploatarea forestieră ilegală reprezintă o problemă globală de interes internațional major. Această problemă constituie o amenințare gravă pentru păduri, întrucât contribuie la procesul de despădurire și de degradare a pădurilor, responsabil pentru aproximativ 20% din emisiile globale de CO2, amenință biodiversitatea și subminează gestionarea pădurilor și dezvoltarea durabilă, inclusiv viabilitatea comercială a operatorilor care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația aplicabilă. Aceasta contribuie, de asemenea, la deșertificare și la eroziunea solului și poate exacerba fenomenele meteorologice extreme și inundațiile. În plus, exploatarea forestieră ilegală are implicații sociale, politice și economice, deseori subminând progresul către o bună guvernanță și amenințând mijloacele de subzistență ale comunităților locale dependente de păduri, și poate fi asociată cu conflicte armate”

Se impun îmbunătăţiri ale sistemului informatic şi procedural, dar mai ales controlul efectiv în teren şi monitorizarea riguroasă din partea instituţiilor de control abilitate.
Există încă numeroase “portiţe de scăpare”:
Comercianţii folosesc codul unic generat de sistemul “radarul pădurilor” de mai multe ori în aceeaşi zi, chiar dacă sunt opriţi de poliţie pentru control, deoarece poliţia nu obişnuieşte să completeze rubrica dedicată care ar dovedi că transportul a fost oprit.
Poliţia nu răspunde tuturor solicitărilor de oprire a transporturilor, iar când o face adeseori cantitatea de lemn încărcată și transportată este mai mare decat cea scriptică, înscrisă în avizul de însoțire și aferentă codului unic generat. Diferența dintre valoarea înscrisă şi cea reală reprezintă lemn tăiat ilegal, acesta ajungând până la 30% din volumul total transportat. În acest caz, poliția, neavând competențe pentru verificarea cubajului lemnului transportat, bifează transportul ca fiind legal.

Asigurarea unei protecţii eficiente a Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine din România prin instituirea „Catalogului Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine”, ca instrument de evidenţă şi gestiune prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Pentru recunoaşterea valorii excepţionale şi asigurarea protecţiei pe termen lung, pădurile virgine şi cvasivirgine se vor include după caz în Patrimoniul Mondial UNESCO, rezervaţii ştiintifice şi/sau integrarea acestora în zonele de protecţie strictă a parcurilor naţionale şi parcurilor naturale.

Mii de dosare penale pentru săvârşirea infracțiunilor silvice privind tăierile ilegale, transportul sau comecializarea lemnului fără documente de provenienţă, se află blocate în sertarele procuraturii sau DNA-ului, alături de dosarele privind fapte de braconaj, corupţie, retrocedări și puneri ilegale in posesie. Peste acestea se suprapun dosarele achizițiilor ilegale, ale licitațiilor trucate și ale investițiilor fictive din partea instituţiilor publice.

Creşterea capacităţii instituţiilor cu atribuţii de îndrumare şi control prin asigurarea: (i) dotărilor adecvate, (ii) personalului dimensionat şi calificat corespunzator, (iii) salariilor motivante, (iv) procedurilor de control eficiente si transparente.

Din anul 2011 România nu mai are o Strategie Naţionala Forestieră. Fără o strategie asumată, înseamnă că mergem „la întâmplare”, în funcţie de interese şi orgolii de moment.
Suprafaţa împădurită a României este sub media europeană (27 % faţă de 32%) şi departe de optimul evaluat în studiile privind schimbările climatice/deşertificarea (40%).
În ultimii 10 ani, media suprafeţei împădurite a fost de 4.000 ha/an, în condiţiile în care Codul Silvic prevede obligativitatea împăduririi a 2 milioane ha până în 2035. Elaborarea şi finanţarea Programului Naţional de Împăduriri prevăzut de Codul Silvic este o prioritate naţională.
Orice program de împăduriri sau creare a perdelelor forestiere este sortit eşecului atât timp cât subvenţia pentru folosinţa agricolă este de sute de euro/ha, iar pentru folosinţa forestieră este zero. Se impune suplimentarea sumei alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală plăţilor directe pentru suprafeţele forestiere.

Enunţarea în Codul Silvic (lege organică) a principiilor ce vor sta la baza legislaţiei subsecvente pentru exploatarea şi valorificarea masei lemnoase (din pădurile aflate în proprietate publică), astfel încât să conducă la dezvoltarea sectorului de prelucrare superioară a lemnului în România şi crearea unei pieţe concurenţiale echilibrate în beneficiul dezvoltării durabile a comunităţilor locale:

(Transpunerea practic a principiilor directoare din Strategia Europeană Forestieră)
Solicităm demararea unei investigaţii de către Consiliul Concurenţei asupra concentrării economice realizate de către compania Holzindustrie Schweighofer prin investiţia de la Reci- Covasna, precum şi investigarea practicilor comerciale ale acestei companii.

Instituirea unui sistem funcţional de plăţi compensatorii pentru proprietarii privaţi de pădure care să compenseze integral veniturile nerealizate de proprietari prin restricţiile impuse prin lege pentru exercitarea rolului de protecţie. Plata contravalorii efectelor funcţiilor de protecţie pentru proprietarii de păduri trebuie să ia în considerare şi beneficiarii direcţi sau indirecţi ai serviciilor de mediu.

Pădurea, care este principalul factor creator de mediu sănătos şi de luptă împotriva schimbărilor climatice, este tratată de legislaţia fiscală ca un poluator, fiind impozitată prin taxe de mediu şi taxe pe resurse naturale. În programele de finanţare ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală şi ale Fondului pentru Mediu, domeniul pădurilor a fost practic exclus.
Se impune alocarea adecvată a fondurilor bugetare, extrabugetare şi europene pentru sectorul forestier şi gestionarea adecvată a Fondului pentru Mediu în scopul maximizării rolului protectiv al pădurilor.

În forma actuală, legea vânătorii încalcă principii constituționale privind dreptul de proprietate și prevederi naționale care transpun directive europene:

Pentru informații suplimentare o puteți contacta pe Oana Neneciu, oana@ecopolis.org.ro, 0720 154 503.

Coaliția pentru Mediu din România este formată din 32 de organizații non-guvernamentale pentru
protecția mediului, din toată țară:

 1. Asociația Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis
 2. Asociația Ecoteca
 3. Clubul de Cicloturism “Napoca”
 4. Asociația “Floarea Reginei” Sinaia
 5. Asociația pentru Protecția Liliecilor din România
 6. Asociația ECOS Dolj
 7. Fundația Acțiunea Ecologică
 8. Asociația Ecologică TURISMVERDE
 9. Asociația Strawberrynet
 10. Asociația pentru Dezvoltare “DUNAREA DE JOS”, Calarăși
 11. Asociația Sighișoara Durabilă
 12. Viitor Plus
 13. Asociația Română de Permacultură
 14. Asociația BioSilva
 15. Fundația Activity Reșița
 16. Asociația Mai Bine Iași
 17. Asociatța Salvați Dunărea și Delta
 18. FundațiaTerra Mileniul III
 19. WWF Romania
 20. Asociația GreenItiative
 21. Asociația AGENT GREEN
 22. Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă “Alutus”
 23. Asociația Kogayon
 24. Asociația Natura Transilvaniei
 25. Asociația 2 Celsius
 26. Asociația Bankwatch România
 27. Fundația Eco-Civica
 28. Asociația MaiMultVerde
 29. Reper 21
 30. Ateliere fara Frontiere
 31. EcoBucovina
 32. Centrul National pentru Productie si Consum Durabile


  1. One response to “Coaliția pentru Mediu protesteazã fațã de despãduririle abuzive.”

   1. Ora Exacta says:

    Navigand pe internetul in limba romana uite ca am aflat pe pagina dumeavoastra.
    Trebuie sa apreciez ca sunt placut surprins de calitatea articolelor de pe aceasta pagina si va doresc cat mai mult succes!

   Leave a Reply to Ora Exacta Cancel reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *