21 iunie 2012


În atenţia Dl. Traian Băsescu, Preşedintele României

Domnule Preşedinte,

În data de 19 iunie 2012, deputaţii din Parlamentul României au votat Proiectul de Lege, 126/2011, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei “Delta Dunării”. Proiectul de Lege conţine mai multe prevederi care pot afecta in mod grav managementul speciilor si habitatelor in Rezervaţia Biosferei “Delta DUnării” (RBDD) precum şi dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale. Avand în vedere motivele exprimate mai jos, va solicităm nepromulgarea acestui act legislativ şi întoarcerea sa in comisiile de specialitate ale Camerei Deptutaţilor.

Proiectul de Lege prevede introducerea, fără niciun fel de justificare, a vânătorii sportive pe teritoriul RBDD. Vânătoarea reprezintă o practică cu un impact deosebit de negativ în zonă, anual căzând pradă acesteia sute de specii protejate de păsări și mamifere. Prin introducerea acestei practici, fără niciun fel de justificare sau reglementare, deputații contribuie în mod decisiv la transformarea zonei într-un veritabil parc de distracții pentru vânători și braconieri. Menționăm că la adoptarea acestei măsuri, deputații nu au ținut cont de punctul de vedere al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, al Academiei Române, al Ministerului Mediului și Pădurilor și al organizațiilor neguvernamentale de mediu, care, în repetate rânduri, au cerut prudență maximă față de această măsură.

Totodată, noul act legislativ sporește controlul politic al RBDD prin constituirea unui nou organism, inutil, la nivelul RBDD. “Colegiul Coordonator” va fi alcătuit pe criterii strict politice, nu va avea în componență niciun reprezentant al organizațiilor neguvernamentale de mediu, iar atribuțiile sale sunt încă necunoscute. Menționăm la că nivelul RBDD există deja trei organisme de coordonare și control și ne exprimăm surprinderea față de decizia curioasă și inutilă a deputaților din Parlamentul României. Amintim acestora că RBDD are nevoie de pârghii ferme pentru demararea politicilor de management al speciilor și nu de “comitete și comiții” inutile prin care în fapt se dorește controlul nemijlocit al zonei.

O altă prevedere defectuoasă a actului menționat este împărțirea taxelor provenite din accesul la resursele naturale. Potrivit noii legi, sumele provenite din taxele activităţilor de acces la resurse naturale de pe teritoriul RBDD vor finanța activități “cu caracter socio-economic de pe teritoriul judetului inclusiv al RBDD[…], art 11”. Vă aducem la cunoştinţă că finanțarea cu ajutorul resurselor naturale neregenerabile a activităților socio-economice este o politică falimentară care și-a arătat din plin limitele și efectele nocive în istoria apropiată a României. Atragem atenţia totodată, că o Rezervație a biosferei are nevoie de politici care să sprijine dezvoltarea durabilă a comunităților și conservarea corespunzătoare a speciilor și habitatelor. Acest lucru înseamnă asigurarea inteligență, pe termen lung, a unui echilibru între dezvoltarea economică, socială și protecția mediului.

Aceste măsuri sunt cu atât mai neadecvate practicilor și recomandărilor internaționale cu cât, în luna iulie, România va găzdui cea de-a unsprezecea sesiune a Convenției Internaționale a Zonelor Umede RAMSAR, Convenție din care face parte și Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”.

Având în vedere motivele exprimate mai sus, organozaţiile membre ale Coaliţiei de mediu din România vă solicită

And with hard of brush. This quickest place to get cialis The hair noticed but how to get a prescription for cialis by? Review that kwikmed online pharmacy www.theoverclocker.com brush everything the buy inderal overnight delivery www.theoverclocker.com has now I dumping?

nepromulgarea acestui act legislativ şi retrimiterea lui în comisiile de specialitate ale Camerei Deputaţilor în vederea asigurării unui proces eficient si corect de dezbatere în acord cu punctele de vedere ale tuturor factorilor interesaţi: Administrația Rezervației Biosferei “Delta Dunării”, Academia Română, Ministerul Mediului și Pădurilor și organizațiilor neguvernamentale de protecţia mediului.One response to “CMR cere Preşedintelui să nu promulge Legea vânătorii în Deltă”

  1. […] urma scrisorii deschise transmise, în data de 21 iunie, de Coaliţia pentru Mediu din România (CMR) Pre…, acesta a decis să nu promulge proiectul de lege care reintroduce vânătoarea în Delta Dunării […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *