Către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, În atenția Doamnei Ministru Grațiela Gavrilescu

Stimată doamnă Ministru,

Coaliția pentru Mediu din România solicită intervenția Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în luarea de măsuri pentru suspendarea imediată a proiectului ”Construire și exploatare microhidrocentrale pe Râul Alb”, solicitat de către S.C. Abi Automotion S.R.L., cu sediul în municipiul Deva, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Sălașu de Sus, sat Coroiești, jud. Hunedoara.

Precizăm motivele care stau la baza acestei solicitări:
Valea Râului Alb se află pe teritoriul Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului având statut de Parc Natural precum și al Sitului de Importanță Comunitară Strei-Hațeg și constituie una din părțile cele mai sălbatice din această arie naturală protejată. În mod firesc acest areal ar trebui inclus într-o zonă de protecție integrală, în cadrul parcului natural, doar ca acesta, deși este dat în administrare de mulți ani, nu are încă un plan de management. De asemenea, Valea Râului Alb a fost identificată ca fiind ultimul râu de munte din Carpații Românești, conservat aproape perfect din punct de vedere ecologic, geomorfologic şi hidromorfologic constituindu-se într-o adevarată comoară naturală cu un mare potențial științific și turistic. De la izvoarele aflate la altitudinea de 2.100 m și până la cele de la aprox. 780 m nu este niciun drum pe vale, iar în aval drumul nu a afectat morfologia văii, fiind lateral pe o terasă. Pe cursul de apă nu sunt balastiere sau regularizări şi nici măcar nu s-a făcut plutărit în trecut, iar în depresiune, râul are o luncă inundabilă funcțională. Este un râu complet din punct de vedere ecologic, cu crenon, rhithron și potamon. Din datele pe care le avem, râul este clasificat ca având stare hidromorfologică foarte bună. În plus, râul şi lunca inundabilă adăpostesc populaţii abundente ale speciilor pentru care a fost declarat situl Natura 2000 Strei-Haţeg.

Construirea microhidrocentralelor implică excavarea în versanți a unui drum de la zero pe vale, modificări ale albiei minore și dinamitări de versanți. Se va prelua în conducte peste 70% din debitul de apă al râului care, de altfel, este unul mic, condiții în care ecositemul acvatic nu poate să supraviețuiască. De exemplu, racul de ponoare, o specie prioritară la nivel european și pentru care situl Natura 2000 Strei-Hațeg a fost explicit constituit, este amenințată, supraviețuirea speciei în acest râu fiind imposibiă în cazul construirii microhidrocentralelor. De asemenea, vidra este o specie care își marchează teritoriul chiar în locul unde malul este planificat a fi dinamitat și albia minoră mutată.

Acest proiect este o investiție privată care nu implică beneficii pentru comunitatea locală, iar cantitatea de energie produsă este foarte mică. Printre alte nereguli constatate în acest proiect:

Cazul expus este, deja, de notorietate chiar și peste hotare, România riscând un proces de infringement din partea CE. Petiția internațională lansată pentru salvarea Râului Alb a strâns peste 90.000 de semnături din toată lumea, până la data de 14 aprilie 2015.

Cu toate cele menționate mai sus, s-a constatat în teren începerea lucrărilor la acest proiect, deja fiind defrișată o suprafață importantă cu numeroși arbori ce se aflau pe traseul viitorului drum industrial.

Pe cale de consecință, vă rugăm să interveniți în suspendarea imediată a acestui proiect, înainte ca efectele asupra naturii să fie ireversibile!

Cu considerație,
Coaliția pentru Mediu din România
Secretariatul CMR – Asociația Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis
Costel Popa, Președinte Asociația Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis

Coaliția pentru Mediu din România este formată din 27 de organizații non-guvernamentale din toată țară:

 1. Asociația Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis
 2. Clubul de Cicloturism “Napoca”
 3. Asociația “Floarea Reginei” Sinaia
 4. Asociația pentru Protecția Liliecilor din România
 5. Asociația ECOS Dolj
 6. Fundația Acțiunea Ecologică
 7. Asociația Ecologică TURISMVERDE
 8. Asociația Strawberrynet
 9. Asociația pentru Dezvoltare “DUNAREA DE JOS”, Calarăși
 10. Asociația Sighișoara Durabilă
 11. Viitor Plus
 12. Asociația Română de Permacultură
 13. Asociația BioSilva
 14. Fundația Activity Reșița
 15. Asociația Mai Bine Iași
 16. Asociatța Salvați Dunărea și Delta
 17. Terra Mileniul III
 18. WWF Romania
 19. Asociația GreenItiative
 20. Asociația AGENT GREEN
 21. Asociația Ecoteca
 22. Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă “Alutus”
 23. Asociația Kogayon
 24. Asociația Natura Transilvaniei
 25. Asociația 2 Celsius
 26. Asociația Bankwatch România
 27. Fundația Eco-CivicaLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *